L'EQUIPDIRECTIU

equip directiu

Què ens motiva?

"Formar persones que se sàpiguen moure en una societat exigent, canviant i tecnificada.
Primar les competències individuals a la competivitat.
Garantir la igualtat d’oportunitats i estimular el talent.
Contribuir a crear capital humà, persones capaces d’aportar valors a l’entorn social i amb idees i experiències amb veritable perspectiva de futur.
Educar perquè els nostres alumnes esdevinguin persones autònomes, que aprenguin a conviure en el respecte, el compromís, la tolerància i la diversitat. "

EL NOSTRE LOGO

Logo Espriu

L'any 2000, l'alumne Xavier Martínez Fermosel va dissenyar el logo de l'institut. D'inspiració "Mironiana", les figures quadrades suggereixen les escales exteriors per les que s'accedeix a les diferents plantes. Les formes circulars recorden, òbviament l'arquitectura singular del nostre centre.

El centre

L'institut avui

L'IES Salvador Espriu és un centre d'ensenyament públic que va iniciar la seva tasca educativa el curs 1996-97. Va ser creat per satisfer la demanda popular d’un nou centre públic de secundària per al barri del Clot de Barcelona.

L’any 2000 s’inaugura l’edifici amb unes instal·lacions singulars, plenament adaptades a les necessitats de l'Educació Secundària, sense barreres arquitectòniques i amb uns espais amplis, oberts i lluminosos.

L’institut té capacitat per a quatre línies d’ESO i per impartir el Batxillerat en les modalitats de Ciències, Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials.

El nostre professorat té una reconeguda experiència professional en l’alumnat comprès entre els 12 i 18 anys, fet que ens permet afrontar amb plenes garanties la seva formació com a futurs ciutadans responsables.El Salvador Espriu som les persones...

Dels  barracons ...

Els barracons

La nostra història, però, no va començar a l'edifici actual, sinó que l'any 1995 es va plantejar una reforma al sistema educatiu, a partir de la qual els alumnes de primària, després de cursar 6é havien de deixar les escoles i passar a un centre de secundària per a fer l'ESO.
No hi havia cap edifici destinat a complir la funció d'institut al barri del Clot...

... al   donut

El donut

...Així doncs, calia demanar la construcció d'un nou centre de secundària. Varen caldre, però, quatre anys de barracons fins veure materialitzat el nostre centre actual. Des d'aquestes línies volem transmetre un càlid agraïment a totes les persones que varen fer possible la creació del nou edifici, en el que al llarg d'aquests anys hi han fet vida i estudiat diverses promocions d'alumnes d'ESO i Batxillerat.